กระดานสนทนาผลการค้นหาข้อมูล 23 รายการ

ลำดับ หัวข้อ ผู้โพสต์ อ่าน ตอบ
1 การบอกรับวารสารที่มีลักษณะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน
13/09/2564
...
นางสาวสมจิตร์ เจียมทอง
17
2 ขอเบิกค่าขนย้าย
10/08/2564
...
นางทิพเยาว์ ทองเอียด
30
3 การลาฝึกอบรม
23/07/2564
...
นางทิพเยาว์ ทองเอียด
61
4 ข้อคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการประจำในต่างประเทศกรณีเกินระยะเวลา 15 วัน
20/07/2564
...
นางสาวสมจิตร์ เจียมทอง
41
5 เบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
24/05/2564
...
นางอรดี พลหาญ
42
6 ึค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการการจัดสอบพนักงานราชการ
20/05/2564
...
นางอรดี พลหาญ
369
7 การเบิกจ่ายค่าจัดพิมพ์นามบัตร
06/05/2564
...
นายสกนธ์ วนาเศรษฐี
45
8 การใช้จ่ายงบประมาณเบิกแทนกันในต่างประเทศ (กรณีเกินอำนาจ)
05/03/2564
...
นางสาวสมจิตร์ เจียมทอง
42

  ทั้งหมด 23 กระทู้ หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า