ค.ต.ป.กษ.ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่


โดย นางสาวฐิติมา แย้มสำรวล | 02 ธ.ค. 2563

เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายเฉลิมพร พิรุณสาร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ค.ต.ป. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนปัจจุบัน