การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2563


โดย นางสาวฐิติมา แย้มสำรวล | 02 ธ.ค. 2563

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2563 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134)