ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563


โดย นางสาวฐิติมา แย้มสำรวล | 20 ต.ค. 2563

       วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134) โดยให้นโยบายในการตรวจสอบ ประกอบไปด้วย การตรวจเยี่ยม การตรวจสอบ และการตรวจจับทุจริต อีกทั้งยังให้แนวคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน ที่ต้องพัฒนาคนและพัฒนาระบบ โดยให้สร้างมาตรฐานขีดความสามารถและทำการประเมินเจ้าหน้าที่ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ อย่างไร เพื่อจัดทำแผนพัฒนางานตรวจสอบภายใน ต่อไป